Monday, August 29, 2011

Liikuva pildi edastusest

Filmide edastamisel saavutatakse ajas muutuva signaali abil kahemõõtmeline pilt osaliselt sellel sagedusel olevate AM lainete tugevuse kõikumisega ning read ja kaadrid eraldatakse üksteisest kindla vahesignaaliga, mis annab ekraanile juhise kuhu edasi signaale saata.


Photobucket


Signaale edastatakse kahe tavalise variandiga. AM (amplitude modulation) korral on sagedus püsiv kuid lainetugevust muudetakse vastavalt signaalile. FM (frequency modulation) korral on laine amplituut püsiv kuid kitsastes piirides muudetakse sagedust. FM kanalid on praktikas AM omadest umbes 100 korda suurema sagedusega ning kanalite vahel on eraldatud mõnekümnetuhande hertsise sagedusvahemikuga.

Illustratsioonil on 6 x 6 piksline ekraani näide ning selle all on nende asukohad järjestikkuses signaalijadas, millega pilti vahendatakse. Y tähistab vastava piksli valgustugevust. U ja V sisaldavad 2 x 2 piksliste alade värve ning vastava 2 x 2 ruudu pikslite värvi määrab illustratsioonil samavärvilise UV paari signaal.
U ja V väärtuste järgi võetakse värvikaardilt vastav värv või värvikombinatsioon. U esindab sinise intentsiivust ja V punase intentsiivsust. Kollase rollis on osaliselt Y.

Elektronkiirt kasutavates ekraanides pandakse kiir reahaaval ülalt alla liikuma. Katkendliku joonega on tähistatud kiire ümbersuunamised mille ajal elektronkiir nõrgeneb.
Teleka jaoks loetakse signaale reahaaval ja arvutid võivad sisendsignaale lugeda piksli haaval. Elektronkiir liigub kiiresti ühtlase kiirusega ja telekanali vahendamisel sõltub selle tekitatud eredus või värv kergetest samaaegsetest muutustest vastuvõetud raadiosagedusega sisendsignaalis.
Elektronkiire kiireks ümbersuunamiseks kasutatakse elektromagnetitega loodud magnetvälja. Olematu magnetvälja korral läheks elektronkiir ekraani keskele kuid magnetvälja muudetakse kindlalt ajastatud hoo ja suunaga, et eletronkiirt õigesse kohta saata. Kaadri lõppu jõudes saadetakse elektronkiir mittenähtavalt ülemistele vaatajale mittenähtavatele ridadele kus see ei saa mõnda aega nähtavat kaadrit muuta.
Pildi vilkumise vähendamiseks võidakse sama kaadrit paar korda järjest korrata.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Interlaced_video_frame_%28car_wheel%29.jpg
Teise meetodina võidakse pilti ühtlustada käies kõigepealt läbi näiteks paarituarvuliste järjekorranumbriga read ja pärast paarisarvulise järjekorranumbriga read (interlacing) kuid võib esineda ülemise pildiga sarnaseid häireid pildi kvaliteedis kus eri aegadele vastavad kaadrid on vaheldumisi ridadega samas pildis.

Valgust võidakse edasi anda AM lainetega ja helisid FM lainetega. Vastuvõtjas saadakse kanali valimisega rütmiliselt kõikuva signaaliga induktori-kondensaatori paar sünkroonseks kanalile omase sagedusega ja edasi eristatakse sellest kõrvale kalduvad signaalid.
Ühe telekanali alla jääb sõltuvalt formaadist 6-8 MHz vahemik ning selles on erinevad sagedused valguse, heli ja värvide jaoks.
Helid saadetakse pildi sagedusest ~4-6 MHz erineva sagedusega.
Valgustugevuse signaal võidakse saata elektronkiire tekitajale ja värvisignaal ekraani lähedal olevatele elektroodidele.
Ridade eristuseks on rea lõpu tähistuseks signaal millega mittearvestamine ajab read nihkesse ning ka kaadri lõppu lisatakse kindel signaal, et suvalisel hetkel valitud kanali signaale saaks ekraanil kohe õigele reale saata. Viimase puudumisel võib pilt üles või alla liikuma tekkides näiteks ekraani alla vajumise järgselt uuesti pildi ülaosast.


No comments:

Post a Comment